Vesivoima

Suomen joet on valjastettu tehokkaasti vesivoiman tuotantoon. Tämä on muuttanut pysyvästi jokien ekosysteemejä. Lisärakentamismahdollisuuksia ei juurikaan ole, koska luonnontilaiset joet ovat suojeltuja. Vesivoiman tehoa voidaan nostaa vain parantamalla vanhoja voimalaitoksia. Porilainen radioekologi Ville Kangasniemi (EnviroCase Oy) avaa katsojalle vesivoimaan liittyvää ympäristönäkökulmaa ja kertoo, miten patoaminen vaikuttaa joen ekosysteemiin.