Energiantuotantoa Satakunnassa

Eero Hammais: Energiantuotantoa Satakunnassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja C, Oppimateriaalit 1/2014. ISSN 2341-9970 (AV-julkaisut) ISBN 978-951-633-154-9

Julkaisu sisältää neljä videosarjaa:

Ydinvoima

Ydinvoimalla on energiantuotannon kannalta merkittävä roolissa. Maailmalla on käynnissä tällä hetkellä yli 400 reaktoria. Ydinvoimasta puhuttaessa nousee esiin sen päästöttömyys ja mahdollisuus reagoida siten ilmastonmuutokseen, mutta myös turvallisuusseikat nostavat päätään. Tämä videosarja kertoo TVO:n Olkiluodon ydinvoimalan toiminnasta nostaen pääteemaksi erityisesti turvallisuuden. Haastateltavana TVO:n vierailukeskuksen päällikkö Mika Tanhuanpää.

Tuulivoima

Tuulivoimaa on tuettu viime vuosina Suomessa ja EU haluaa meidän kasvattavan tuotantoamme. Videosarjassa haastatellaan Suisto Engineering Oy:n projektipäällikköä, Tommi Ristimäkeä, joka kertoo tuulivoimatilanteesta Satakunnassa. Videosarja avaa katsojalle tuotanto-osaajan näkökulman tuulivoimaan ja sen tekniikan kehittymiseen.

Vesivoima

Suomen joet on valjastettu tehokkaasti vesivoiman tuotantoon. Tämä on muuttanut pysyvästi jokien ekosysteemejä. Lisärakentamismahdollisuuksia ei juurikaan ole, koska luonnontilaiset joet ovat suojeltuja. Vesivoiman tehoa voidaan nostaa vain parantamalla vanhoja voimalaitoksia. Porilainen radioekologi Ville Kangasniemi (EnviroCase Oy) avaa katsojalle vesivoimaan liittyvää ympäristönäkökulmaa ja kertoo, miten patoaminen vaikuttaa joen ekosysteemiin

Aurinkovoima

Aurinkoenergia on kehittynyt viime vuosikymmeninä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi puhtaan energian tuotannossa. Saksa on ollut aurinkotekniikan edelläkävijämaa ja tuottaakin aurinkoisena päivänä 12 % energiastaan auringolla. Satakunnan ammattikorkeakoulun yliopettaja Suvi Karirinne kertoo videosarjassa kattavasti aurinkoenergiaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä aurinkoenergiatekniikan mahdollisuuksista.