Muut julkaisut – Sarja D

Sarja sisältää erilaisia julkaisuja, jotka poikkeavat tutkimuksista, raporteista ja oppimateriaaleista. ISSN 2342-0030 (AV-muoto)

Eero Hammais: Hyvinvointia edistävät teknologiat – Pelillisyys omaehtoisessa kuntoutuksessa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja D, Muut julkaisut 1/2014. ISBN 978-951-633-116-7. | Eero Hammais: Well-being EnhancedTechnologies: Gamification in Self-initiated Rehabilitation. Satakunta University of Applied Sciences, Pori. Series D, Other publications 2/2014. ISBN 978-951-633-117-4.

Eero Hammais: Kirjastoseikkailu. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja D, Muut julkaisut 12/2014.

Mikko Tornivuori (ohjaus) ja SAMKin viestinnän koulutusohjelman opiskelijat: Hyötysuhde. Lyhytelokuva 15 min.
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja D, Muut julkaisut 7/2013.

 

 

Sarjassa ilmestynyt myös:

”Halusin tuntea itseni vapaaksi”. SAMK esteettömyys – tietoa, taitoa, koulutusta. DVD. Käsikirjoitus ja editointi: Kati Karinharju, Riikka Tupala & Erkki Kangas.  Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 8/2013,  ISBN 978-951-633-114-3

Saatavana SAMKin verkkokirjakaupasta sekä hyvinvarustetuista kirjastoista.