Hyvinvointia edistävät teknologiat – Pelillisyys omaehtoisessa kuntoutuksessa

Eero Hammais: Hyvinvointia edistävät teknologiat – Pelillisyys omaehtoisessa kuntoutuksessa Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja D, Muut julkaisut 2/2014. ISSN 2342-0030 (AV-muoto) ISBN 978-951-633-116-7.

Julkaisu suomeksi | Publication in Finnish

 

Publication in English

Eero Hammais: Well-being EnhancedTechnologies: Gamification in Self-initiated Rehabilitation. Satakunta University of Applied Sciences, Pori. Series D, Other publications 3/2014. ISSN 2342-0030 (audiovisual) ISBN 978-951-633-117-4.