Raportit – Sarja B

SAMKin toimintaan sekä projekteihin tai hankkeisiin liittyviä raportteja ja selvityksiä sekä niiden koosteita.  Ei vielä audiovisuaalisessa muodossa ilmestyneitä julkaisuja.