Sähköturvallisuusharjoitusten kehittäminen II

Timo Viljanen: Sähköturvallisuusharjoitusten kehittäminen II. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja C, Oppimateriaalit 2/2014. ISSN 2341-9970 (AV-julkaisut) ISBN 978-951-633-156-3.

Julkaisu sisältää seitsemän videota:

1_Tulppasulakkeen poistaminen varokkeesta kun varokekansi ei tuo sitä ulos – kesto 1:47 min
2_Oikeankokoisen pohjakoskettimen valinta vastaamaan johdinpoikkipintaa – 0:51
3_Rikkoutuneen pohjakoskettimen vaihtaminen uuteen – 1:54
4_Rikkoutuneen varokekannen vaihtaminen – 1:36
5_Sähkökeskuksen pitäminen puhtaana vieraista esineistä – 1:14
6_Keskuksen eteen on jätettävä 80 cm vapaata tilaa turvallisuuden takaamiseksi – 1:05
7_Sähkökeskuksessa olevat kaaviot – 00:46

Rahoitus: Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK