Kaupunki Kaikille

Esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, ettei fyysinen, henkinen tai sosiaalinen rajoite määrittele ihmisen arvoa. Tämä liittyy mm. liikkumiseen, kuulemiseen, näkemiseen ja ymmärtämiseen. Esteettömyys on sitä, kun kukaan ei huomaa ympäristössä mitään ihmeellistä. Noin 10 %:lle väestöstä esteettömyys on välttämätöntä. Tarpeellista se on noin 40 %:lle, mutta miellyttävää se on kaikille!

Kaupunki Kaikille -lyhytelokuva nostaa elokuvan keinoin esiin esteettömyyteen liittyviä seikkoja, joita kulkija kohtaa urbaanissa ympäristössä.

Käsikirjoitus: Niina Inberg, Reetta-Kaisa Kuusiluoma, Eero Hammais & Riikka Tupala
Kuvaus ja jälkituotanto: Eero Hammais
Äänitys: Eero Hammais & Reetta-Kaisa Kuusiluoma
Introkuva: Eero Hammais | Lopun efektikuva: Eero Hammais & Juuso Hoikkala

Näyttelijät:
Niina Inberg
Antti Ilén
Reetta-Kaisa Kuusiluoma
Tomas Vianto
Pauli Viertonen
Suvi Vuorsola

Musiikki: www.pond5.com

Hammais, E., Inberg, N., Kuusiluoma, R. & Tupala, R. 2015. Kaupunki kaikille. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori. Sarja C, Oppimateriaalit 3/2015. ISSN 2341-9970 (AV-muoto).